คลังหวั่นงบประมาณปี 50 ส่อแววเดี้ยง

คลังหวั่นงบประมาณปี’50 ส่อแววเดี้ยง ไม่สามารถตั้งวงเงินได้เผยเบิกใช้แต่งบประจำ งบลงทุน-กลาง เฉา

       คลังดิ้นหาทางออกใช้งบประมาณปี 2550 จำนวน 1.48 ล้านล้านบาท ไม่ทัน เพราะไม่สามารถตั้งรัฐบาลพิจารณาได้ โดยดึงกรอบงบประมาณ 2549 มาใช้บริหารประเทศแก้ขัดก่อนที่จะหาช่องผ่าทางตันงบปี 2550 มาใช้
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ถึงแม้จะมีปัญหาการเมืองมาก แต่ทางกรมบัญชีกลางก็คิดในแง่ดีว่าจะมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่พิจารณากฎหมายงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2550 ได้ทันโดยไม่มีปัญหา  อย่างไรก็ตาม หากการพิจารณากฎหมายงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ไม่ทันตามที่กำหนดไว้ ทางกรมบัญชีกลางได้ศึกษาระเบียบรองรับ ที่สามารถให้นำกรอบงบประมาณปีเก่า คือ ปี 2549 มาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ 2550 ไปก่อนจนกว่างบประมาณ ปี 2550 จะพิจารณามีผลบังคับใช้
นายบุญศักดิ์ กล่าวว่า การเบิกจ่ายรูปแบบนี้นั้น เป็นกรณีที่อนุญาตให้ดำเนินการได้ หากสภาผู้แทนราษฎรยังไม่สามารถทำหน้าที่ในการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณในปีนั้นได้   ในเบื้องต้นเชื่อว่าการเบิกจ่ายงบประมาณจะทำได้เฉพาะในส่วนที่เป็นงบรายจ่ายประจำ ซึ่งมีกรอบการอนุมัติใช้วงเงินตามปกติ ส่วนงบลงทุนนั้นอาจจะมีปัญหาไม่สามารถอนุมัติโครงการลงทุนได้ จนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่  อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ ยังไม่มีผลกระทบที่ส่งให้การเบิกจ่ายต้องล่าช้าออกไป  “อยากบอกกับข้าราชการทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง  ถึงแม้งบประมาณปี 2550 ไม่ผ่านการพิจารณา ก็จะมีเงินจ่ายเงินเดือนข้าราชการได้ตามปกติ เพราะการเก็บภาษีก็ยังมีเข้ามาต่อเนื่อง” นายบุญศักดิ์ กล่าว
นายบุญศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดการใช้กรอบงบประมาณเดิมใช้บริหารประเทศ สามารถใช้ได้ในส่วนของงบประมาณประจำ คือ เงินเดือน งบการดำเนินการ คือ ค่าเบี้ยหวัด ค่าเดินทางต่าง ๆ     ซึ่งใน 2 ส่วนนี้ สามารถทำได้ แต่ในส่วนของงบลงทุนต้องมาดูว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่
นายบุญศักดิ์ กล่าวว่า การขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ 5% ตามข้าราชการที่ได้ขึ้นไปก่อนหน้านี้ ไม่กระทบกับงบประมาณปี 2550 เนื่องจากการขึ้นเงินเดือนเป็นเงินของรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรจากการดำเนินการ ไม่ได้ใช้    เงินงบประมาณ   ส่วนเรื่องที่นายเสนาะ เทียนทอง ขึ้นเวทีปราศรัยโจมตี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี    ดึงงบกลางไปใช้จำนวนหลายสิบล้านบาท ว่าไม่ทราบเรื่อง และเชื่อว่าไม่น่าเป็นไปได้ เพราะการใช้งบกลาง ต้องได้รับการอนุมัติ
ด้าน นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ได้ให้ส่วนงานเศรษฐกิจมหภาคติดตามดูปัญหาการเมืองกระทบกับเศรษฐกิจผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ซึ่งการพิจารณางบประมาณปี 2550 ไม่ทันก็เป็นปัญหาหนึ่ง โดยเฉพาะของงบการลงทุน ซึ่งน่าจะหาทางแก้โดยที่ให้รัฐวิสาหกิจนำเงินรายได้ไปลงทุน เพื่อไม่ให้การลงทุนหยุดชะงัก  
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในภาพรวมไว้ใน 93% ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย 1,360,000 ล้านบาท สำหรับรายจ่ายลงทุนกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่า 73% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละส่วนราชการ
สำหรับโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 แยกเป็นรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ ค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จำนวน 145,844 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.7% ของ วงเงินงบประมาณ ซึ่งโดยปกติรายจ่ายประเภทดังกล่าวจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวนภายในปีงบประมาณ


โพสต์ทูเดย์  ข่าวหุ้น  16  มีนาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 19272, เขียน: 16 Mar 2006 @ 11:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)