ช่วงปิดเทอมของทุกปี หน่วยฮีมาโตของเราก็จะมีน้องๆนักศึกษาปี 3-4 จากสถาบันต่างๆมาขอฝึกงานกันบ่อยๆ  พี่เม่ยก็รับผิดชอบดูแลและจัดตารางฝึกงานให้น้องๆเขาค่ะ ก็จัดตามความต้องการของสถาบันที่ส่งมา หรือจัดความเหมาะสมตามสาขาวิชาของนักศึกษา จำนวนนักศึกษา และระยะเวลาที่เข้าฝึกงาน
   ครั้งที่ผ่านๆมา ก่อนฝึกงานพี่เม่ยก็จะขอ คุยกันก่อน (พอถึงตอนนี้ ก็คิดว่าจะใช้คำว่า Before Action Review ก็น่าจะเหมาะสมอยู่ไม่น้อย) หลังจาก "คุยกัน" เรียบร้อยแล้ว ก็จัดตารางฝึกงานให้น้องๆ  มอบหมายงานให้พี่ๆในหน่วยช่วยกันดูแลแนะนำ  หลังฝึกงานก็ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา เป็นอันว่าสำเร็จเรียบร้อยกันด้วยดี..
   ครั้งนี้ก็เช่นกัน สัปดาห์นี้มีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา มอ. เรานี่แหละค่ะ มาฝึกงาน มีเวลาอยู่กับพี่เม่ยนาน 1 เดือน พอ "คุยกันก่อน" ก็เป็นห่วงค่ะ เพราะน้องๆไม่ค่อยมีพื้นฐานทางด้านโลหิตวิทยามาก่อนเลย ก็ต้องลองดูกันนะ พี่เม่ยก็อยากทราบเหมือนกันว่าน้องจะได้อะไรไปซักเท่าไหร่
   ทำไงดีจึงจะรู้ได้ พี่เม่ยคิดไปคิดมาก็เลยเพิ่มเติมภาระให้น้องๆเขาอีกอย่างหนึ่งคือ ให้นักศึกษาเขียนรายงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน..โดยตอบคำถามเหล่านี้
 ใช่แล้วค่ะ!
AAR.. นั่นเอง 
 
   AAR นั่นเองค่ะ น้องๆรับทราบคำถามตั้งแต่ตอนนี้ ทุกคนก็คงพยายามหาคำตอบในระหว่างฝึกงาน พี่เม่ยก็กระหยิ่มยิ้มย่องในใจ เดี๋ยวอีก 1 เดือนจะได้รู้กันแน่ๆว่าฝึกงานได้อะไรบ้าง  ตอนนี้ต้องขอบคุณ AAR ล่วงหน้าไปก่อนค่ะ ที่ทำให้การฝึกงานของน้องมีเป้าหมาย  และ การจัดตารางฝึกงานของพี่เม่ยก็มีเป้าหมาย เช่นกัน
   "และพี่เม่ยก็ตั้งใจไว้แล้วว่า หลังจากน้องกลุ่มนี้ฝึกงานผ่านไป เมื่อกลุ่มอื่นๆที่เข้ามาฝึกก็ต้องไม่ลืมทำ BAR & AAR..เช่นกันค่ะ"