สวัสดีครับ ชุมชน Blog วันนี้ผมตัดสินใจที่จะมีบล็อกเป็นของตัวเอง เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพทั้งหลาย และเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งข่าวความเคลื่อน ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับ QA สำหรับชุมชนเล็กๆ ของบุคลากรชาว Center for the Development and Quality Assurance (MSU) 

                          เจอกันได้ทุกวันนะครับ อย่างน้อยมีศัพท์เกี่ยวกับ QA ฝาก

                                                                                                     KPN