การขึ้นทะเบียนสิทธิ์ว่างของจังหวัดตราดรายใหม่ จะได้ค่าตอบแทนรายละ 50 บาท สามารถรับได้ที่กลุ่มสัจจะ วัดไผ่ล้อม