ปีที่แล้วได้มีโอกาสไปประสาทหินพนมรุ้ง  ปีที่แล้ว ยังไมมีใครไปทำลาย  เป็นประสาทที่สวยงาม สภาพโดยทั่วไปยังดูดี  แต่ว่าไม่ได้เดินขึ้นด้านหน้า  เอารถไปจอดทางด้านหลัง ก็ขึ้นไปตัวประสาทเลยค่ะ

 

                พนมรุ้ง