๑๔ มี.ค. ๔๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. มีผู้ร่วมเตรียมสอบแข่งขันเพื่อแย่งชิงเก้าอี้เข้าศึกษาจำนวน ๖๐ กว่า ตัวผมเอง ได้ใบสมัครเลขที่ ๑๙๑ เลขนี้เหมือนกับหน่วยอะไรบางอย่างเพื่อการสร้างสันติสุขให้ประชาชน แต่นี้ไม่ใช่ประเด็น ขณะที่รอเพื่อให้ถึงเวลาสอบนั้น ผมมานั่งคิดทบทวน ผมจะเรียนไปทำไม เท่าที่มีอยู่นี้ มันไม่สามารถทำงานให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างไร เฝ้าหาเหตุผลว่าจะเรียนไปทำไม ทั้งมุมกว้างและเชิงลึก แต่แล้ว…………………….เมื่อผมมาถึงหน้าห้องสอบ ผมต้องสอบตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จ