เรียนไปทำไม

การศึกษาเล่าเรียนทำให้คนรู้จักคิด วิเคราะห์ วางแผน ตลอดถึงความมีวินัย การไม่ศึกษาเล่าเรียน ย่อมก่อผลเสียให้กับสังคมโดยรวมได้ในอนาคต

๑๔ มี.ค. ๔๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. มีผู้ร่วมเตรียมสอบแข่งขันเพื่อแย่งชิงเก้าอี้เข้าศึกษาจำนวน ๖๐ กว่า ตัวผมเอง ได้ใบสมัครเลขที่ ๑๙๑ เลขนี้เหมือนกับหน่วยอะไรบางอย่างเพื่อการสร้างสันติสุขให้ประชาชน แต่นี้ไม่ใช่ประเด็น ขณะที่รอเพื่อให้ถึงเวลาสอบนั้น ผมมานั่งคิดทบทวน ผมจะเรียนไปทำไม เท่าที่มีอยู่นี้ มันไม่สามารถทำงานให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างไร เฝ้าหาเหตุผลว่าจะเรียนไปทำไม ทั้งมุมกว้างและเชิงลึก แต่แล้ว…………………….เมื่อผมมาถึงหน้าห้องสอบ ผมต้องสอบตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่ความเห็น (2)

kmm-p
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
เรียนเพื่อรู้ รู้แล้วนำมาปฏิบัติ จะเกิดผลสัมฤทธิ์ดีนักแล....
หนึ่งเป็นแรงใจ (สุเทพ ตระหง่าน)
IP: xxx.146.247.68
เขียนเมื่อ 

ศึกษาเล่าเรียนกันไปทำไม ถ้าเพื่อจะให้ตัวเองนั้นเฟื่องฟู       นั่นแหละจงรู้ ตัวกู ของกู ครองใจ เป็นหนึ่งที่เป็นพิษภัย        พาให้ชาติล่มจม

เราจะเรียนเพื่อช่วยสังคม ด้วยจิตนิยม ประพฤติให้มีคุณธรรม ไม่เห็นแก่ตัว เกรงกลัวเรื่องเวรและกรรม คือสิ่งที่ควรน้อมนำ  ความสุขนิรันดร์มาสู่เรา

พุทธทาส อินทปญฺโญ                                                สวนโมกขพลาราม ไชยา