ความเห็น 17314

เรียนไปทำไม

หนึ่งเป็นแรงใจ (สุเทพ ตระหง่าน)
IP: xxx.146.247.68
เขียนเมื่อ 

ศึกษาเล่าเรียนกันไปทำไม ถ้าเพื่อจะให้ตัวเองนั้นเฟื่องฟู       นั่นแหละจงรู้ ตัวกู ของกู ครองใจ เป็นหนึ่งที่เป็นพิษภัย        พาให้ชาติล่มจม

เราจะเรียนเพื่อช่วยสังคม ด้วยจิตนิยม ประพฤติให้มีคุณธรรม ไม่เห็นแก่ตัว เกรงกลัวเรื่องเวรและกรรม คือสิ่งที่ควรน้อมนำ  ความสุขนิรันดร์มาสู่เรา

พุทธทาส อินทปญฺโญ                                                สวนโมกขพลาราม ไชยา