การบริหารการเปลี่ยนแปลง(๒)


เตรียม จิต กาย งาน ชุมชน องค์กร สังคม แล้วหรือยัง

Change Management

  การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมตัวออกนอกระบบ (Link) คือ อะไร

Management การบริหาร และ Leadership ภาวะผู้นำ เพื่อการเปลี่ยน เป็นเรื่องทีสำคัญโดยเฉพาะช่วงระหว่างการปรับเปลี่ยนของสถาบันอุดมศึกษา

ประการแรก การให้ข้อมูลข่างสาร ที่สื่อสารกันได้ทั่วทั้งองค์กร การสื่อสารแบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบ F2F หรือ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ จากองค์กรต่างๆ หรือการสื่อสารแบบใช้ Information Technology ที่เรียก I2I ( Internet to Internet) หรือ B2B ( Blog to Blog)

ประการที่สอง การปรับโครงสร้างขององค์กรลดโดยการลดขั้นตอน ทำงานชนิดที่เรียกว่าคร่อมสายงาน หรือที่เรียกว่า Cross Functional Team มีการสอนงาน ช่วยกันพัฒนา สร้างชุมชนแนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนา ตน คน งาน และ องค์กร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับ บริบท พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ขององค์การ และ หน่วยงานนั้นๆ

ประการทีสาม การกำหนดภาระงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน โดยจัดทำ Personel Scorecard ให้สอดประสานและสัมพันธ์กับ Organization Scorecard โดยแบ่งเวลาในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย งานหลัก งานรอง งานพัฒนา โดยร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดร่วมกัน

ประการที่สี่ มีการวางแผนร่วมกันโดยผู้มีส่วนเกียวข้องทุกระดับทั้งในและนอกองค์กร ที่เรียกว่า Stakeholder มีการประเมินและกำกับดูแลเป็นระยะ เริ่มตั้งแต่ การประเมินตนเอง การประเมินหน่วยงาน ประเมินทุกวันที่เรียก การบริหารงานประจำวัน หรือ Daily Process Management หรือ การประเมินตามแนวทางของ ก.พ.ร ทุกไตรมาส

ประการสุดท้ายที่น่าจะสำคัญที่สุด คือ การสร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจ หรือที่เรียกว่า TRUST ในองค์การ หรือ ชุมชนวิชาการ นั้นๆ

JJ

หมายเลขบันทึก: 19233เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2006 08:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:18 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี