ภาพปริศนานี้เป็นใครเอ่ย?

 

 

 

ภาพเบื้องหลังของเบื้องหลัง

 
   

******************************************************

20 มีนาคม 2549 (04.30 น.) 

 ภาพเฉลย

 

 

ภาพบรรยากาศ (10 มกราคม 2549) มีท่านอาจารย์ประพนธ์เป็นคนเดินเรื่อง