คำที่แปลผิดความหมาย (Graph, Virtual Reality)

จากหัวข้อ "คำที่แปลผิดความหมาย"

ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า

"...คำศัพท์บางคำ ผู้แปลแปลขึ้นมาโดยเข้าใจว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง จึงเผยแพร่จนเกิดการนิยมใช้อย่างแพร่หลาย แต่ปรากฎว่า เป็นคำแปลที่ผิด สื่อความหมายที่ผิดเพี้ยนไปจากรูปศัพท์เดิมอย่างสิ้นเชิง การแก้ไขทำได้ค่อนข้างยาก เพราะมีการใช้กันในวงกว้างจนกลายเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป..."

 

ในบันทึกนี้ ขอยกตัวอย่างสัก 2 คำ ได้แก่

 

Graph กราฟ ... วงการวิชาการใช้ "แผนสถิติ" แต่ Microsoft Office ใช้ผิด เป็น "แผนภูมิ" ซึ่งหมายถึง Chart ไม่ใช่ Graph

 

Virtual Reality ความเป็นจริงเสมือน ... เราพบว่า มีการแปลเป็น ความจริงเสมือน ซึ่งผิด เพราะมาจากรากศัพท์ว่า truth

 

 

แหล่งอ้างอิง

รุ่งกานต์ มูสโกภาส.  "ผิด ๆ ถูก ๆ ใช้ศัพท์คอมพิวเตอร์" , วารสาร Internet Magazine. 8, 86 (กันยายน 2546) : หน้า 77 - 82.

เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง การบัญญัติศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑิตยสถาน

เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน.  http://www.royin.go.th (11 มิ.ย.2551).

 

 

รายชื่อคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นาย บุญเกิด ธรรมวาสี กรรมการ
3. ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน กรรมการ
4. รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง กรรมการ
5. ผศ.ดร.ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง กรรมการ
6. นาย สุธีระ อริยะวนกิจ กรรมการ
7. นาย พลากร จิรโสภณ กรรมการ
8. ผู้แทนบริษัท ทศท คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(นาย สมศักดิ์ มงคลลาภกิจ, นางสาว วิไล ปัญจขจรศักดิ์)
กรรมการ
9. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
(นาง ภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร, นางสาว อัมพร ชาตบุษยมาส)
กรรมการ
10. ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(นาย กิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง, นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน, นายธนา ตั้งสิทธิ์ภักดี
กรรมการ
11. ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
(รศ.ดร.ประสิทธิ์ ฑีฆพุฒิ)
กรรมการ
12. ผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
(นาง สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์, ดร.บุญเรือง เนียมหอม)
กรรมการ
13. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นางสาว ประดิษฐ์ ศิริพันธ์, ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์)
กรรมการ

 

 

บันทึกที่เกี่ยวข้องกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีการศึกษา..เท่าหางอึ่ง

คำสำคัญ (Tags)#graph#ราชบัณฑิตยสถาน#แผนภูมิ#วสวัตดีมาร#wasawatdeemarn#virtual reality#ความเป็นจริงเสมือน#แผนสถิติ#ความจริงเสมือน#คำแปลผิด

หมายเลขบันทึก: 191677, เขียน: 01 Jul 2008 @ 23:48 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทักทายยามไหนก็ยามนี้ล่ะคะ อ. เสือ

* ตกลงว่า Graph กราฟ ... วงการวิชาการใช้ "แผนสถิติ"

* แล้ว Virtual Reality = ? กันแน่คะ  .. ความจริงเสมือน ไม่ใช้

แต่ไม่มีบอกว่า วงการวิชาการใช้  ว่าจั๋งใด๋พ่อง ? คะ

* .... เอ หรือปูอ่านแล้ว งง เองนิ .... ขอแบบ ตรงๆ ค่ะ

ขึ้นไปกวาดตรวจอีกรอบ อย่าบอกนะคะว่า เพิ่ม คำว่า + เป็น + แค่คำเดียว  .... = ความเป็นจริงเสมือน =

* ขอตัวดีกว่าค่ะ ไป virtual traveling to see the miracle sun น่าจะโสภากว่านะคะ บายค่ะ

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วครับคุณ poo 

Virtual Reality ใช้ ความเป็นจริงเสมือน ครับ

แค่เพิ่ม หรือ ลด คำเดียว ความหมายก็เปลี่ยน

ขอบคุณครับ :)