GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

Km สัญจรครั้งที่ 3 ได้ลงพื้นที่ภาคสนามเยี่ยมเยือนฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์ - โนนเพกา

"จับมือหรือจะสู้จับใจ"

โครงการ การจัดการความรู้ระดับชุมชน  ฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์ – โนนเพกา 62  หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์  ต.บ้านแพ   อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 31190  Tel (044)605128  เมื่อวันที่ 6-7-8 มีนาคม 2549 สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย  โครงการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  ได้จัด Km สัญจรครั้งที่ 3 ลงพื้นที่ภาคสนามเยี่ยมเยือน Km หมู่บ้านฐานการเรียนรู้ โดยการนำของท่านศาสดาจารย์อารันต์  พัฒโนทัยและคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมและการจัดการความรู้ของชุมชนและได้พบปะพูดคุยกับ   หัวหน้าฐานและสมาชิกได้แลกแปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งก็เป็นกระจกเงาให้พวกเรา Km หมู่บ้านได้ประเมินตนเอง เห็นตนเอง รู้ตนเอง และจะได้จัดการตนเอง และชุมชนตัวเอง ได้อย่างไร เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  กิจกรรมในฐาน ต้องมาจากมวลสมาชิกฐาน  เพราะการเรียนรู้มาจากชีวิตจริง ปฏิบัติจริง ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจริงในวิถีชีวิต
                กราบขอบพระคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิเมธีวิจัย สกว. อย่างยิ่ง
                                                       อาจารย์สมาน  บุบผา
                                         หัวหน้าฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์ - โนนเพกา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 19131
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

เล่าหน่อยได้ไหมครับ ว่า อ. สมานและสมาชิกฐานได้ประโยชน์อะไรจากการที่ สคส. จัดนักวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้

วิจารณ์ พานิช

ขอตอบคำถามของท่าน ศาสดาจารย์วิจารย์ พานิชสิ่งที่ได้รับจาก Km

 • ได้รู้จักเพื่อนร่วชาติที่เป็นญาติ Km
 • ได้รู้จักนักวิชาการผู้มีความรู้
 • ได้ให้แนวความคิดใหม่
 • ได้ให้กระบวนการใหม่
 • ให้แนวทางแสวงหาความรู้
 • ให้โอกาศเป็นนักจัดการความรู้
 • ได้ให้การรู้เขารู้เรา รู้ตัวเองว่ามีอะไรในตัวเราในชุมชนเรา และจะเอาอะไรออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ให้มากที่สุด ในการแก้ปัญหาการดำรงชีวิตในชุมชนของเราเอง

                     ......อ.สมาน บุบผา.......