Km สัญจรครั้งที่ 3 ได้ลงพื้นที่ภาคสนามเยี่ยมเยือนฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์ - โนนเพกา

  ติดต่อ

  "จับมือหรือจะสู้จับใจ"  

โครงการ การจัดการความรู้ระดับชุมชน  ฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์ – โนนเพกา 62  หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์  ต.บ้านแพ   อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 31190  Tel (044)605128  เมื่อวันที่ 6-7-8 มีนาคม 2549 สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย  โครงการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  ได้จัด Km สัญจรครั้งที่ 3 ลงพื้นที่ภาคสนามเยี่ยมเยือน Km หมู่บ้านฐานการเรียนรู้ โดยการนำของท่านศาสดาจารย์อารันต์  พัฒโนทัยและคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมและการจัดการความรู้ของชุมชนและได้พบปะพูดคุยกับ   หัวหน้าฐานและสมาชิกได้แลกแปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งก็เป็นกระจกเงาให้พวกเรา Km หมู่บ้านได้ประเมินตนเอง เห็นตนเอง รู้ตนเอง และจะได้จัดการตนเอง และชุมชนตัวเอง ได้อย่างไร เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  กิจกรรมในฐาน ต้องมาจากมวลสมาชิกฐาน  เพราะการเรียนรู้มาจากชีวิตจริง ปฏิบัติจริง ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจริงในวิถีชีวิต
                กราบขอบพระคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิเมธีวิจัย สกว. อย่างยิ่ง
                                                       อาจารย์สมาน  บุบผา
                                         หัวหน้าฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์ - โนนเพกา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์

หมายเลขบันทึก: 19131, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:33:30+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

วิจารณ์
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

เล่าหน่อยได้ไหมครับ ว่า อ. สมานและสมาชิกฐานได้ประโยชน์อะไรจากการที่ สคส. จัดนักวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้

วิจารณ์ พานิช

อาจารย์สมาน บุบผา
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

ขอตอบคำถามของท่าน ศาสดาจารย์วิจารย์ พานิชสิ่งที่ได้รับจาก Km

  • ได้รู้จักเพื่อนร่วชาติที่เป็นญาติ Km
  • ได้รู้จักนักวิชาการผู้มีความรู้
  • ได้ให้แนวความคิดใหม่
  • ได้ให้กระบวนการใหม่
  • ให้แนวทางแสวงหาความรู้
  • ให้โอกาศเป็นนักจัดการความรู้
  • ได้ให้การรู้เขารู้เรา รู้ตัวเองว่ามีอะไรในตัวเราในชุมชนเรา และจะเอาอะไรออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ให้มากที่สุด ในการแก้ปัญหาการดำรงชีวิตในชุมชนของเราเอง

                     ......อ.สมาน บุบผา.......