สธ. ทุ่ม 3 พันล้านเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์

สธ. ทุ่ม 3 พันล้านเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์
       กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข 10 สาขาวิชาชีพ ในปี 2549       กลุ่มแพทย์รับ 5,000 - 15,000 บาท สหวิชาชีพอื่น ๆ 1,000 บาท ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้เพิ่มรายเดือน
นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลัง   ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมี เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กระทรวงสาธารณสุข  มหาดไทย  กลาโหม  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กระทรวงการคลัง  คณะกรรมการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  สำนักงบประมาณ  สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2549 เพื่อให้มีรายได้ตามภาระงานที่รับผิดชอบตามเป้าหมาย ในราว 60 - 80% ของภาคเอกชน
นายแพทย์ปราชญ์กล่าวว่า คณะกรรมการมีมติจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรสาธารณสุข ทั้งหมด 11 สาขาวิชาชีพ ได้แก่  แพทย์  ทันตแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  นักเทคนิคการแพทย์  นักรังสีการแพทย์  นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  นักกิจกรรมบำบัดหรืออาชีวบำบัด  นักจิตวิทยาคลินิก  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ในปี 2549 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณทั้งหมดประมาณ 2,700 ล้านบาท    ค่าตอบแทนดังกล่าว แพทย์มี 3 กลุ่ม ได้รับ 5,000 - 15,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2548 ที่ได้รับ 4,600 บาท - 13,500 บาท  ทันตแพทย์ มี 3 กลุ่ม อัตรา 5,000-10,000 บาท เพิ่มจาก 4,600 - 9,200 บาท     เภสัชกร มี 2 กลุ่ม อัตรา 1,500 - 3,000 บาท จาก เดิม 1,200 - 2,400 บาท    ส่วนพยาบาลวิชาชีพมี 3 กลุ่ม อัตรา 1,000 - 2,000 บาท จาก เดิม 900 - 1,450 บาท   และสหวิชาชีพอีก 7 สาขาได้รับอัตราเดียวกัน 1,000 บาท เดิมรับ 900 บาท อัตรานี้จะได้รับเหมือนกันทุกหน่วยงาน คาดว่าจะทำการเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนมิถุนายน 2549 นี้
อย่างไรก็ตามงบประมาณที่ได้รับในปี 2549 นี้   ที่ประชุมได้มีมติให้จ่ายเต็มอัตรา ครบทั้ง 12 เดือน และได้ให้ทุกหน่วยงานตั้งวงเงินงบประมาณในปี 2550 ให้เต็มจำนวนเพื่อนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ พื้นที่ขาดแคลนทุรกันดาร และ พื้นที่ 3 จังหวัด      ชายแดนภาคใต้ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพิ่มเติมเป็นรายเดือนอีก ในพื้นที่ขาดแคลนทุรกันดาร แพทย์และทันตแพทย์ ที่ทำงาน 1 - 3 ปีแรก จะได้รับ 2,200 บาท   ส่วนเภสัชกร ได้รับ 1,900 บาท  หากทำงานเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป แพทย์และทันตแพทย์จะได้รับเพิ่มเป็น 5,000 บาท เภสัชกรเพิ่มเป็น 2,500 บาท   ส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัด     ชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  แพทย์และทันตแพทย์ได้รับเดือนละ 10,000 บาท  เภสัชกร เดือนละ 5,000 บาท  และพยาบาลวิชาชีพได้รับเดือนละ 1,000 บาท
กรุงเทพธุรกิจ  15  มีนาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 19079, เขียน: 15 Mar 2006 @ 10:35 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 18:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

หมออนามัยคนหนึ่ง
IP: xxx.47.247.139
เขียนเมื่อ 

หมออนามัยต้องไปอ่านนี่เลย...ค่าตอบแทนกำลังคนในระบบสาธารณสุขยุคปัจจุบัน เป็นธรรมแล้วหรือ? http://gotoknow.org/archive/2005/09/02/15/33/08/e3381