Proceedings มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ (๔๕)


นานาเรื่องราวการจัดการความรู้ (๑)

คำนำ

         นานาเรื่องราวการจัดการความรู้ จำนวน 30  เรื่องนี้  เขียนขึ้นแบบตีความ    คล้ายเอาแว่นส่องแล้วเขียนว่าเห็นอะไร     แว่นที่ใช้ส่องนั้นคือ “แว่นจัดการความรู้”     เรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้คงจะสามารถตีความได้หลากหลายแบบ    แล้วแต่ “จริต” ของผู้ตีความ     ในที่นี้ผู้ตีความคือทีมสร้างกระแสการจัดการความรู้ หรือที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า ทีมประชาสัมพันธ์ นำโดยคุณเปา (ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร)     และมีทีมงาน ๓ คนคือ คุณตุ่ม (ศศิธร อบกลิ่น)   คุณน้ำ (จิราวรรณ เศลารักษ์)  และคุณแขก (อาทิตย์  ลมูลปลั่ง)   

         ท่านทั้งสี่นี้คือเจ้าของการตีความในหนังสือเล่มนี้    โดยที่มีการทำงานแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับทีมงานของ สคส. และภาคีเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา  
เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้บอกอะไรเราบ้าง    คงจะตีความไปได้แตกต่างหลากหลายเช่นเดียวกัน    ในการตีความของผม    ผมเห็นสิ่งต่อไปนี้
1. หน่วยงานหรือชุมชนเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีการดำเนินการจัดการความรู้อยู่แล้วโดยไม่รู้ตัว และไม่รู้จักการจัดการความรู้ 
2. เมื่อทำความรู้จักหลักการและวิธีการจัดการความรู้    แล้วนำไปปฏิบัติ    เกิดการก้าวกระโดดในการพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างชัดเจน
3. ผู้คนที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานหรือชุมชนที่ดำเนินการจัดการความรู้ มีความสุขมากขึ้น   มีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง และเพื่อนร่วมงานมากขึ้น    เกิดความเคารพและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันมากขึ้น
4. หากมีการเชื่อมโยงขับเคลื่อนกิจกรรมจัดการความรู้เหล่านี้ ให้ดำเนินการอย่างมีระบบมากขึ้น    ใช้หลักวิชาด้านการจัดการความรู้มากขึ้น     จะเกิดการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า (value add) ของกิจกรรมเหล่านั้น     และจะนำไปสู่การเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน

         การจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น     มีเป้าหมายเพื่อใช้เรื่องราวในหนังสือนี้เป็นสื่อเชื่อมเครือข่ายจัดการความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น    ให้ผู้สนใจจะใช้เครื่องมือนี้รู้ว่าจะไปขอเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์และความสำเร็จได้ที่ไหน     เราเชื่อว่าการไปขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จะเป็นเครื่องมือขยายกิจกรรมจัดการความรู้ออกไป     โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายหรือพัฒนาในเชิงคุณภาพ   
         เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เป็น “ตัวอย่างคัดสรร” ที่ทีมผู้จัดทำได้ทุ่มเทเวลาและความสามารถ   เข้าไปศึกษาเรื่องราวและนำมาถ่ายทอด (แบบตีความดังกล่าวแล้ว)     แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวอย่างของการดำเนินการจัดการความรู้ที่ดี ในประเทศไทยมีอยู่เพียงแค่นี้   

         เราเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายเท่าของกรณีตัวอย่างในหนังสือนี้     เพียงแต่ว่าทีมงานยังเข้าไม่ถึง     ดังนั้นหากมีหน่วยงานใด หรือชุมชนใด ดำเนินการในทำนองนี้อยู่ โปรดเล่าเรื่องราวของท่านให้ทีมผู้จัดทำหนังสือนี้ทราบ     หรือแจ้งแก่ สคส. ทางเว็บไซต์ www.kmi.or.th หรือเปิด บล็อก ใน http://gotoknow.org เล่าเรื่องราวของท่าน    ทีมงานของ สคส. จะพิจารณาไป “จับภาพ” การจัดการความรู้ของท่านเอามาเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลาย
เป้าหมายสุดท้าย คือการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยครับ     ขับเคลื่อนไปสู่สังคมความรู้ – สังคมปัญญา     เน้นที่ ปัญญาปฏิบัติ

 

วิจารณ์ พานิช
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
http://thaikm.gotoknow.org
vicharn@kmi.or.th
๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘    

คลังความรู้

 การจัดการความรู้ ภาคประชาสังคม  (จค.อัติโนมัติ และ จค.ประยุกต์)
 “ดินดิ้นได้” การจัดการความรู้เรื่องดิน      
 “โรงเรียนชาวนา”การจัดการความรู้เพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน
 นครสวรรค์ฟอรั่ม : เครือข่าย รร.ชาวนาปลดหนี้
 จากเครือข่ายปลอดสาร สู่เครือข่ายสุขภาพ : การจัดการความรู้เพื่อพิจิตรแข็งแรง
 “ไม้เรียง”ชุมชนนักจัดการความรู้
 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา “กุดขาคีม” อย่างยั่งยืน
 นจท.ท้องถิ่น : การสร้างคนเพื่อชุมชน
 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ : การจัดการความรู้เพื่อบ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
 “องค์กรการเงินชุมชน” พลังจัดการความรู้ 9เครือข่ายราชการ จ.นครศรีธรรมราช
  “กายบริหารกระจูดพิชิตโรค” นวัตกรรมจัดการความรู้ของผู้สูงอายุบ้านหัวถนน

• การจัดการความรู้ ภาคราชการ  (จค.มีรูปแบบ)
 กรมอนามัย : การจัดการความรู้เพื่อผู้บริโภค
 กรมส่งเสริมการเกษตร : นักจัดการความรู้เพื่อเกษตรกรก้าวไกล
 โรงพยาบาลศิริราช : คุณภาพผู้ป่วย คุณภาพบริการ มาตรฐานคนทำงาน
 โรงพยาบาลบ้านตาก : จัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 15 รพ.จ.นครสวรรค์
 สสจ.อยุธยา “HA สัญจร” เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 เครือข่ายการจัดการความรู้ดุแลผู้ป่วยเบาหวาน
 1 พยาธิ 1 โครงการ :  จิ๊กซอว์  การจัดการความรู้ในคณะแพทย์ มอ.

• การจัดการความรู้ภาคการศึกษา  (จค.ประยุกต์)
 “รุ่งอรุณ” การจัดการความรู้ โรงเรียนวิถีพุทธ
 เพลินพัฒนา”ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม
  จิระศาสตร์วิทยา การจัดการความรู้บนฐานการจัดการศึกษา “นอกกรอบกะลา”


• ภาคเอกชน (จค.มีรูปแบบ)
 Spansion : การจัดการความรู้เพื่อผลิตภาพองค์กร
 7 eleven : KM ที่สตาร์ทอย่างมีสไตล์
 TRUE : KM  IT เพื่อธุรกิจ
 ปูนซิเมนต์ไทย

• พลังภาคี  กับการส่งเสริมและเรียนรู้
 สสส. กับการจัดการความรู้
 “PO มืออาชีพ” ตัวอย่างการจัดการความรู้ใน สกว.
 ถอดรหัส การจัดการความรู้ใน สคส.
 พรพ. : การจัดการความรู้แบบลูกทุ่ง
 Blog เวทีเสมือนเพื่อการเรียนรู้

 


 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 19071เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2006 08:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:33 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี