GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

Blog

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการเขียน การอ่าน การใช้เทคโนโลยี เกิดความรู้ ความมั่นใจ ในสิ่งที่ตนรู้ มู่งสู่ความน่าเชื่อถือของตนเอง
อังคาร 14 มี.ค 49 ครั้งแรกของการเรียน 055542 ได้สัมผัสกับ Blog เป็นครั้งแรก รูปแบบก็คล้ายกับกระดานสนทนาใน Web site จุดประสงค์นั้นเข้าใจว่า เป็นเหมือนสมุดบันทึกที่ใช้บันทึกความทรงจำ แสดงความคิดเห็น ที่มีกลุ่มคนหรือชุมชนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน มาสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการเขียน การอ่าน การใช้เทคโนโลยี เกิดความรู้ ความมั่นใจ ในสิ่งที่ตนรู้ มู่งสู่ความน่าเชื่อถือของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 19064
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)