Blog

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการเขียน การอ่าน การใช้เทคโนโลยี เกิดความรู้ ความมั่นใจ ในสิ่งที่ตนรู้ มู่งสู่ความน่าเชื่อถือของตนเอง
อังคาร 14 มี.ค 49 ครั้งแรกของการเรียน 055542 ได้สัมผัสกับ Blog เป็นครั้งแรก รูปแบบก็คล้ายกับกระดานสนทนาใน Web site จุดประสงค์นั้นเข้าใจว่า เป็นเหมือนสมุดบันทึกที่ใช้บันทึกความทรงจำ แสดงความคิดเห็น ที่มีกลุ่มคนหรือชุมชนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน มาสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการเขียน การอ่าน การใช้เทคโนโลยี เกิดความรู้ ความมั่นใจ ในสิ่งที่ตนรู้ มู่งสู่ความน่าเชื่อถือของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อธิคม ณะใจ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 19064, เขียน: 15 Mar 2006 @ 07:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)