GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ดาวใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร:

คงไม่กล้าปฏิเสธว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับอาชีพครู

1. ความคาดหวังกับวิชานี้อย่าง อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร

2. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

3. เรียนไปทำไม เราจะนำไปใช้ได้อย่างไร

คำตอบ ความคาดหวังในการเรียนวิชานี้ก็จะได้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และสามารถออกแบบ สร้างและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  มีความรู้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รู้แค่ว่าโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง CAI  ใช้ Authorwewe  และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นมัลติมีเดีย ที่ประกอบไปด้วย ตัวหนังสือ รูปภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว   เสียง ฯลฯ  และผู้เรียนโต้ตอบได้ และทราบผลได้ทันที  เรียนไปทำไม ....เป็นวิชาที่น่าสนใจสำหรับอาชีพครู เพราะใช้ความรู้ที่ได้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพของเราได้ และคงไม่กล้าปฏิเสธว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับอาชีพครู  ส่วนจะนำไปใช้ได้อย่างไร  ก็มีทั้งใช้ในการจัดการเรียนการสอน  สร้างและผลิตไว้ประกอบการเรียนการสอน หรือไม่ก็เลือกสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดีมาใช้สำหรับการเรียนการสอน หรือแนะนำเพื่อนครูที่สนในได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 19056
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(1)

เรียนไปทำไม?