รัฐบักโกรกจ่ายงบปกครองท้องถิ่นพลาดเป้า

รัฐบักโกรกจ่ายงบปกครองท้องถิ่นพลาดเป้า อปท. ซวยซ้ำคลังชงแก้ กม. ยื้อจ่ายเงินออกไปอีก 4 ปี
นายสมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ทำการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดสรรงบประมาณ    ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่เร่งดำเนินการ โดยเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่กระทรวงการคลังจะเร่งเสนอให้รัฐบาลเปิดประชุมสภาและบรรจุวาระเรื่องการแก้ไข พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นวาระแรก ๆ โดยให้แก้ไขในส่วนของปีงบประมาณที่กำหนดให้งบประมาณในส่วนของ อปท. มีสัดส่วน 35% ของวงเงินงบประมาณในปี 2553 แทนกฎหมายเดิม      ที่ระบุว่าปี 2549      ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลได้มีปัญหาเรื่องการจัดสรรเงินให้ อปท. ในปีงบประมาณ 2549 ได้เพียงจำนวน 6.18 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 24% ของวงเงินงบประมาณเท่านั้น เพราะรัฐบาลติดปัญหา  ยังไม่สามารถที่จะโอนภารกิจด้านสาธารณสุขและการศึกษาไปยัง อปท. ได้ ทั้งที่ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดว่าต้องโอนเงินให้ได้สัดส่วน 35% ของวงเงิน งบประมาณภายในปี 2549   นอกจากนี้ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550    โดย 4 หน่วยงานของรัฐคือ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ตั้งกรอบงบปี 2550 จำนวน 1.476 ล้านล้าน โดยจะจัดสรรให้ อปท.จำนวน 6.88 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 26% ของวงเงินงบประมาณ ซึ่งถือว่าเป็นระดับ น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
นายสมชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการตีความว่ารัฐบาลต้องดำเนินการเรื่องงบถ่ายโอนให้เสร็จภายในปีปฏิทิน 2549 ซึ่งรัฐบาลก็พยายามเร่งเรื่องการแก้ไขกฎหมายกันอยู่ แต่เมื่อมีปัญหาด้านเมืองและมีการยุบสภาขึ้นทำให้  ทุกอย่างต้องล่าช้ากันออกไป  แต่เชื่อว่าเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายทันที มิเช่นนั้นจะถือเป็นการทำผิดกฎหมายและรัฐบาลจะมีความผิด  "ทาง สศค. ได้ศึกษาแล้วว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่งบท้องถิ่นขึ้นมาอยู่ในระดับ 35% ของงบประมาณรวมน่าจะอยู่ในปี 2553  เพราะเป็นช่วงเวลาที่ปัญหาเรื่องการปฏิรูประบบราชการในการโอนหน่วยงานด้านการศึกษา และสาธารณสุขไปอยู่ในความดูแลของ อปท. ได้พอดี     จึงจะเสนอให้ระบุเวลาลงไปในกฎหมาย ซึ่งเชื่อว่าจะสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของท้องถิ่น ขณะที่รัฐบาล  ก็จะมีเวลาในการเตรียมการในการจัดทำงบประมาณได้พอสมควร และยังคงหลักการในการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นอยู่" นายสมชัยกล่าว
ข่าวสด 12 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)