ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  Contact

  KKU One Stop Service  

วันที่ 13-14 มีนาคม 2548 ศูนย์บริการประชาชน มข.ได้ออกให้บริการภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีหน่วยงานที่ร่วมออกหน่วยครั้งนี้คือ รพ.ศรินครินทร์ บริการตรวจสุขภาพทั่วไป รพ.ทันตกรรม บริการตรวจสุขภาพปากและฟัน ศูนย์หัวใจสิริกิตฯ บริการให้คำปรึกษาด้านหัวใจ บัณฑิตวิทยาลัย บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อ ป.ตรี-โท-เอก กองการเจ้าหน้าที่ บริการให้คำปรึกษา ด้านตำแหน่งงานใน มข. สำนักงาน กพ.เครือข่าย มข. บริการหนังสือต่างๆของ กพ. โดยศูนย์บริการวิชาการ มข.เป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการ

ผลการออกหน่วยทำให้ผู้สนใจเข้าใจการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากยิ่งขึ้น และโครงการต่อไปจะเป็นจังหวัด หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Post ID: 19076, Created: , Updated, 2013-09-06 17:18:11+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)