ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธวัช มข.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KKU One Stop Service

วันที่ 13-14 มีนาคม 2548 ศูนย์บริการประชาชน มข.ได้ออกให้บริการภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ และ ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีหน่วยงานที่ร่วมออกหน่วยครั้งนี้คือ รพ.ศรินครินทร์ บริการตรวจสุขภาพทั่วไป รพ.ทันตกรรม บริการตรวจสุขภาพปากและฟัน ศูนย์หัวใจสิริกิตฯ บริการให้คำปรึกษาด้านหัวใจ บัณฑิตวิทยาลัย บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อ ป.ตรี-โท-เอก กองการเจ้าหน้าที่ บริการให้คำปรึกษา ด้านตำแหน่งงานใน มข. สำนักงาน กพ.เครือข่าย มข. บริการหนังสือต่างๆของ กพ. โดยศูนย์บริการวิชาการ มข.เป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการ

ผลการออกหน่วยทำให้ผู้สนใจเข้าใจการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากยิ่งขึ้น และโครงการต่อไปจะเป็นจังหวัด หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)