กับการเรียนการเรียนในห้องสี่เหลี่ยม 8x4เมตร กับเสียงด่าเสียงบ่น กับเสียงบังคับให้ท่องจำ รูปแบบการสอนเหล่านั้นคงเปลี่ยนไป เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบการศึกษาของไทยมีความแตกต่างกันอย่างสิ้น ระหว่างโรงเรียนในกรุงเทพกับโรงเรียนในต่างจังหวัด ระหว่างโรงเรียนในตัวจังหวัดกับโรงเรียนที่ซ่อนตัวในซอกหลืบเล็กๆ ส่วนหนึ่งของประเทศไทย ฉะนั้น ความแตกต่างระหว่างครูผู้สอนก็คงเป็นเช่นนั้น แต่ความแตกต่างคงลดช่องว่างมากขึ้นเมื่อครูกลุ่มหนึ่งได้มุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเก็บเกี่ยวนำเอาความรู้กลับไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนต่อไป หวังว่า พวกเขาเหล่านั้นคงไม่กลับสู่โรงเรียนในสภาพมือเปล่า สมองกลวงอย่างแน่นอน

พระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ 5 คน ยังบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพียง 1 คนในครั้งแรก นั่นแสดงว่าคนเราย่อมมีความแตกต่างระหว่างบุคคล และข้าพเจ้าคงจัดอยู่ในกลุ่มคนที่  5

ความรู้ที่ได้มีส่วนในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่มีทั้งส่วนที่ขาดและส่วนเกิน เพราะเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการทำตามสิ่งโรงเรียนต้องการได้ แต่โรงเรียนสามารถทำตามสิ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องการได้ทุกอย่าง

ความรู้ที่ได้ในคาบเรียนที่ 1 เช่น KM Knowledge Management , สมัคร Blog