สิ่งที่ได้ในวันนี้ คือ ได้พัฒนาตนเองอีกหนึ่งก้าวยาว ๆ ในการเรียนรู้เรื่อง KM (Knowledge Management) วิธีคิดเหนือความคาดหมาย เพราะส่วนใหญ่รู้จักแต่ MK และ AAR ในการทำอะไรสักอย่าง คาดหวังอะไร  และได้อะไร ไม่ได้อะไร และเอาสิ่งที่ได้ไปทำอะไร และที่สำคัญ ได้เรียนรู้การสร้าง blog เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชน และวันนี้ก็มี blog เป็นของตัวเองแล้ว