ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง BLOG และ Knowledge Management และการผลิตรถยนต์ โตโยต้าวีโก้ ซึ่งใช้เวลาในการผลิตคันละ 1 นาที