นริสรา เปี่ยมทวีศักดิ์ : ความคาดหวังกับการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ก็บอกไปแล้วนี่นา.. ว่าข้าพเจ้าไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนเลย ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล้า ว่ายังมีคนล้าสมัยอยู่อีก ก็ข้าพเจ้าเรียนอนุบาลมานี่น่า ข้าพเจ้าถึงได้มาเรียนที่นี่ไง ตอนนี้ก็เลยมีความรู้มากขึ้น

    ความต้องการของข้าพเจ้าที่มาเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เลยเนื่องจากเรียนทางด้านปฐมวัยมาก่อน และปัจจุบันเค้ายิ่งเน้นการใช้ไอที ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอีกด้วยเรายิ่งล้าสมัยใหญ่เลย  จึงต้องมาเรียนยกระดับตัวเองหน่อยให้มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น  มาเรียนปีแรกค่อยๆตามเค้าไปไม่รู้เรื่องอะไรกับเค้าเลย ไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือโปรแกรมต่างๆ พอมาเรียนที่นี่นานๆเข้า เออ..ดีนะเรารู้เรื่องต่างๆมากขึ้นจากที่ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่าง ทำอะไรก็ไม่เป็น

    สำหรับรายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็เหมือนกัน ข้าพเจ้ายอมรับว่าไม่มีความรู้ในการสร้างสื่อCAIเลย ก็คาดหวังว่าเรียนวิชานี้แล้วตัวข้าพเจ้าเองจะต้องทำหรือสร้างสื่อCAIให้ได้จะได้นำความรู้ที่ได้รับประสบการณ์ที่มีจากการเรียนวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่ทำงานต่อไป

     ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

  ก็บอกไปแล้วนี่นา.. ว่าข้าพเจ้าไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนเลย ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล้า ว่ายังมีคนล้าสมัยอยู่อีก ก็ข้าพเจ้าเรียนอนุบาลมานี่น่า ข้าพเจ้าถึงได้มาเรียนที่นี่ไง ตอนนี้ก็เลยมีความรู้มากขึ้น

     ความรู้ที่ได้จากการเรียนในคาบนี้

1. มีความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก

 2.มีความรู้เรื่องการสร้าง Blog

  ข้าพเจ้าจะนำความรู้ทั้งหมดที่ได้รับ ประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้สะสมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ      ตนเอง สังคม ประเทศชาติ ขอบคุณท่านอาจารย์ ขอบคุณสถาบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นริสรา เปี่ยมทวีศักดิ์ความเห็น (0)