นัฐพร ดีก่อผล : วันนี้ได้อะไร..

    วันนี้ได้อะไรบ้างล่ะเนี่ย คงจะเป็น  KM (Knowledge Management ) การจัดการความรู้ ซึ่งเป็นพัฒนาการทางเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและข่าวสาร ที่เข้ามาใหม่ เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นมาใหม่โดยการอ่านบันทึก ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ผ่านทาง blog รวมทั้งยังสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ของผู้เขียนให้ผู้อื่นได้รับรู้ ทำให้ได้บุญอีกด้วย สำหรับวันนี้ก็คงได้หลักการสำคัญ ๆ แค่นี้ แต่ถ้ามีใครคิดว่าน่าจะมีประเด็นสำคัญ อื่นๆ ที่ได้ในวันนี้ยังไงก็ช่วยแนะนำด้วยนะคะ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นัฐพร ดีก่อผลความเห็น (0)