1. ได้รู้จัก Blog

2. ได้ใช้ Blog

3. เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ใหญ่ขึ้น (กว่าเดิม)