สุขวัชร เทพปิน; ได้อะไรบ้าง

ท่านอาจารย์สอนวันนี้ ผมได้ความรู้มากมาย เช่น การ ใส่รูปถ่าย ช่วยให้มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัชร เทพปินความเห็น (6)

สุขวัชร เทพปิน
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

การทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขึ้นอยู่กับการกึ๋นมากว่า...บางคนนำทฤษฏีมาอ้างมากมาย...แต่เด็กดูแล้วน่าเบื่อ มีบรรยกาศ วิชาการมากเกินไป...ก็รู้อยู่ว่าเมืองไทยทุกวันนี้มันเคลียด เอวิชาการใส่กันก็คงมีแต่เจ้งกับเจ๊า...ผมมิได้แอนตี้วิชาการนะ...วิชาการก็ดีช่วยให้กระบวนการสร้างมีระบบแบบแผน จริงๆแล้วอยากทำเรื่อง ม็อบ...การชุมนุมประท้วงอย่างสันติ..............ท๊าก ก ก.........สิน.....ออกไป.....อะไรทำนองนี้แต่กลัวมันเปฃ้นดาบสองคม เสี้ยมสอนให้เยาวชนหัวแข็ง....

สุขวัชร เทพปิน
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

การทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขึ้นอยู่กับการกึ๋นมากว่า...บางคนนำทฤษฏีมาอ้างมากมาย...แต่เด็กดูแล้วน่าเบื่อ มีบรรยกาศ วิชาการมากเกินไป...ก็รู้อยู่ว่าเมืองไทยทุกวันนี้มันเคลียด เอวิชาการใส่กันก็คงมีแต่เจ้งกับเจ๊า...ผมมิได้แอนตี้วิชาการนะ...วิชาการก็ดีช่วยให้กระบวนการสร้างมีระบบแบบแผน จริงๆแล้วอยากทำเรื่อง ม็อบ...การชุมนุมประท้วงอย่างสันติ..............ท๊าก ก ก.........สิน.....ออกไป.....อะไรทำนองนี้แต่กลัวมันเปฃ้นดาบสองคม เสี้ยมสอนให้เยาวชนหัวแข็ง....

สุขวัชร เทพปิน
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

การทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขึ้นอยู่กับการกึ๋นมากว่า...บางคนนำทฤษฏีมาอ้างมากมาย...แต่เด็กดูแล้วน่าเบื่อ มีบรรยกาศ วิชาการมากเกินไป...ก็รู้อยู่ว่าเมืองไทยทุกวันนี้มันเคลียด เอวิชาการใส่กันก็คงมีแต่เจ้งกับเจ๊า...ผมมิได้แอนตี้วิชาการนะ...วิชาการก็ดีช่วยให้กระบวนการสร้างมีระบบแบบแผน จริงๆแล้วอยากทำเรื่อง ม็อบ...การชุมนุมประท้วงอย่างสันติ..............ท๊าก ก ก.........สิน.....ออกไป.....อะไรทำนองนี้แต่กลัวมันเปฃ้นดาบสองคม เสี้ยมสอนให้เยาวชนหัวแข็ง....

สุขวัชร เทพปิน
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ส่ง รายงานการเสนอโครงร่างการทำสื่อ cai เรื่อง อาหารตามวัยเพื่อสุขภาพ

 

แดจึงกิม จอมนางจานโปรด

 

เรียน ท่านอาจารย์ ดร.รุจโรจน์  เรื่อง ส่งรายงานโครงการทำ CAI

ชื่อเรื่อง   อาหารเพื่อสุขภาพ ของแจงกึม

ผู้เสนอ    นายสุขวัชร  เทพปิน   นายฉลอง  รอดพ้น

หลัการและเหตุผล  ในปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทย คนส่วนมากโดยเฉพาะเด็กๆมักีบประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีผลให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงและมีโรคภัยมาเบียดเบียนอยู่เสมอ แถมบางรายอาจเผลอไปรับประทานอาหารที่เป็นพิษต่อร่างกาย คือจำพวกสารพิษต่างๆที่เจือปนมากับอาหาร

จุดประสงค์   1.  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามวัย เลือรับ 

ประทาน   อาหารที่มีประโยชน์ต่อรางกาย

2.  เพื่อให้ผู้เรียนนำหลักการเลือกรับประทานอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงตามวัย

3. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีภาวะร่างกายอ้วนเกินเกณฑ์มาตรฐาน

หลักการออกแบบ   การออกแบบสื่อจะใช้ ตัวละครดังทางช่าอง 3 คือ แดจังกึม จอมนางวังหลวง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  มาเป็นจุดดึงดูดความสนใจผู้เรียน โดยใช้หลักการออกแบบพัฒนาสื่อเชิงระบบของแอดดี้และหลักจิตวทยาการออกแบบการเรียนรู้ของกาเย่  9 ขั้น และทฤษฎีจัตวิทยาวัยรุ่นของ ซิกมันฟรอยท์

นักไต่ฝัน
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ช่วงนี้ก้อเป็นช่วงที่ชีวิตต้องถูกทดสอบความอดทนอีกครั้ง  ก้องานเยอะมากๆนี่คะ  ทั้งไอเอส  สอบประมวลความรู้  และงานในวิชาที่อาจารย์มอบหมายมาอีก  คิดๆแล้วก็กังวลกลัวสอบไม่ผ่าน ( ก็เราคนเรียนไม่เก่งนิ )  แต่มีคำคมบอกไว้ว่า " ฤดูกาลที่หนาวเหน็บ  ย่อมเห็นความแข็งแกร่งของต้นสน " ดังนั้นเราต้องสู้ๆๆๆๆ  กันหน่อย  แต่ใครบางคนเขาก็มีกำลังใจดีอยู่แล้วเนาะ  หาวใจเข้าก็เพื่อเธอ  หายใจออกก็เพื่อเธอ  เฮ้อ  อิจฉาจริ๊ง จริง

rinny
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

สอบให้ผ่านนะคะ เป็นกำลังใจให้พี่ปี่4