คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI ข้าพเจ้ารู้จักกันมานานแล้ว  แต่ยังไม่เคยลองทำหรือเรียนรู้อย่างจริงจังสักที  เคยคิดว่าจะทำหลายครั้งและลองทำดูแล้ว แต่ก็เกิดปัญหา ไม่รู้เรื่องโครงสร้างและไม่รู้จักโปรแกรมที่ใช้ รู้แต่ว่าใช้โปรแกรม Authorware ในการสร้าง และอีกอย่าคิดว่ามันมีความซับซ้อน ยาก และที่สำคัญที่ผ่านมาไม่ได้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เลย  ก็เลยหยุดทำและไม่ค่อยจะใส่ใจที่จะทำสักเท่าไร

         ในปีนี้ พอได้รู้ว่าได้เรียนวิชานี้  ก็รู้สึกว่าดีมาก คาดว่าจะได้สร้างบทเรียนง่าย ๆ ได้สักบทเรียน คงไม่ยากเกินไปที่จะสร้างบทเรียนเองสักเรื่องหนึ่ง

          คาดว่าหลังจากเรียนจบในวิชานี้แล้ว  น่าจะนำความรู้ที่ได้รับและได้ฝึกฝนจากที่นี่  นำกลับไปสร้างบทเรียนที่เราสอนในปีการศึกษาต่อไป