นิภาพันธ์ ชัยโฉม : ความคาดหวังในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.เรียน cai แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ที่โรงเรียนได้มากน้อยขนาดไหนน้า 2.แล้วเราจะเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอะไรบ้าง

ความคาดหวังในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

            ตอนแรกที่เลือกลงวิชานี้เพราะว่าอยากจะผลิตสื่อ cai ได้  เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ที่โรงเรียนซึ่งสื่อตัวนี้อาจจะมีคนรู้จักกันมานานแล้ว  แต่อาจจะเป็นสื่อที่แปลกใหม่ ตื่นตา  เร้าใจ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกหิน อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์ ที่ถือว่าอยู่ชนบทก็เป็นได้  เพราะเป็นสื่อที่ครูคือข้าพเจ้าเองเป็นคนสร้างขึ้นมา  ถึงสื่อจะออกมาอาจจะไม่เลิศหรูเท่ากับที่ตามบริษัท/ห้างร้าน ขายกันอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด  แต่คิดว่าผู้ผลิตคือตัวข้าพเจ้าเองมีความภาคภูมิใจ    ข้าพเจ้าเคยผลิตสื่อ cai มาแล้ว 1 ชิ้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย  เรื่องคำควบกล้ำ  ที่ทำเรื่องนี้เพราะข้าพเจ้าสอนวิชาภาษาไทย ป.4-ป.6  แต่สื่อที่ออกมาก็ยังดีไม่เต็ม 100%  เลยคิดว่าหลังจากเรียน cai คอร์ดนี้จบแล้ว  ข้าพเจ้าคงจะมีพัฒนาการในการทำ cai มากขึ้น

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

           สำหรับความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ข้าพเจ้าเคยเรียนการทำ cai  มาตั้งแต่สมัยเรียน ป.ตรี ซึ่งนานมากแล้ว  จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าโปรแกรมอะไร   ปัจจุบันนี้ก็มีโปรแกรมที่นิยมกันก็คือ authoware ซึ่งตอนนี้ก็พัฒนาไปไกลแล้ว  cai ในความรู้ที่ข้าพเจ้าพอมีอยู่ก็คือเป็นคล้ายๆกับบทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้เรียนสามารถเรียนจะทบทวนกี่ครั้งก็ได้  แล้วมีการทดสอบ  อาจจะมีทดสอบก่อนเรียน  และหลังเรียน  โดยในการนำเสนอนั้นจะมีภาพกราฟิค  เสียง  ทำให้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน และมีการให้แรงจูงใจเช่น เสียงปรบมือ  ผู้เรียนสามารถรู้ผลการเรียนของตนเอง  และสามารถที่จะเรียนกี่ครั้งก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิภาพันธ์ ชัยโฉมความเห็น (0)