บุษบงก์ บัวพิมพ์ : ความคาดหวังของการออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. ความคาดหวังของข้าพเจ้าในการเรียนวิชานี้วิชานี้คือผู้เรียนสามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นของตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักการและมีประสิทธิภาพ

2. มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่องการออกแบบพอใช้ และรู้จักรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากหน่วยงานอื่นๆและสื่อต่างๆอยู่บ้าง

3. ความหวังที่เรียนวิชานี้คือต้องการจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุษบงก์ บัวพิมพ์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

18786

เขียน

14 Mar 2006 @ 11:25
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:32
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก