GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บุษบงก์ บัวพิมพ์ : ความคาดหวังของการออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. ความคาดหวังของข้าพเจ้าในการเรียนวิชานี้วิชานี้คือผู้เรียนสามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นของตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักการและมีประสิทธิภาพ

2. มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่องการออกแบบพอใช้ และรู้จักรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากหน่วยงานอื่นๆและสื่อต่างๆอยู่บ้าง

3. ความหวังที่เรียนวิชานี้คือต้องการจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 18786
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)