ฐิติชญา พุทธา : ความคาดหวังกับการเรียนวิชาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

พกความความตั้งใจมาเต็มที่ที่จะเรียนรู้วิชาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.  พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร  อยากได้อะไร  หรืออยากเรียนรู้อะไร

     คำตอบ  มีความคาดหวังว่าจะสามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

2.  เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ใหน  อย่างไร

     คำตอบ  สามารถใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ แต่ยังไม่สามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตัวเองได้

3.  แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม  เราจะนำไปใช้หรือไม่  อย่างไร

     คำตอบ  ต้องการที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ได้เพื่อจะนำไปสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์  และจะนำไปใช้เป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาด้วย

   

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐิติชญา พุทธาความเห็น (0)