"คอมพิวเตอร์ช่วยสอน" คำนี้ได้ยินมาจนชินแล้วนับตั้งแต่เรียนคอมพิวเตอร์มา  ใคร ๆ ก็ใช่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ถ้าถามว่าเข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่แท้จริงของตัวคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและวิธีที่จะสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถช่วยสอนแทนได้จริง ๆ นั้นมันคงยากน่าดู การที่ได้มาเรียนในรายวิชานี้เราคงได้เรียนรู้อะไรดี ๆ เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เหมือนชื่อรายวิชา ถ้าถามว่ามีความรู้แค่ไหนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คงพื้น ๆ ก็คือการใช้สื่อ บทเรียน ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ก็แค่นั้น ความหวัดสูงสุดในการเรียนวิชานี้ก็คือสามารถที่จะสร้างบทเรียนต่าง ๆ ในไปสอนนักเรียนได้จริง