อธิคม ณะใจ

  1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร
  2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร
  3. แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

1  อยากเรียนรู้หลักการ  วิธีการ  สร้าง cai สู่การปฏิบัติได้

2  มีความรู้เล็กน้อย แต่สนใจมาก  ยังไม่สามารปฏิบัติได้

3  เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ CAI  และเผยแพร่ในหน่วยงานแก่ผู้ที่สนใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อธิคม ณะใจความเห็น (2)

อธิคม
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
14 มีนา 49 วันแรกที่ได้นั่งเรียนวิชา ๐๕๕๕๔๒ (Cai)ได้รับอะไรบ้าง ขอนั่งคิดดูสักก่อน ได้แล้ว 1 ข้อเสนอแนะที่ จากอาจารย์เกี่ยวกับแนวคิดในการจัดทำ IS การจัดทำข้อมูลบทที่ 2 การอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า และการเขียนข้อเสนอแนะ 2 การใช้ KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ตนเองมีความรู้ หรือสนใจกับสมาชิกในชุมชนเดียวกันโดยการใช้ web blog ที
อธิคม ณะใจ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
วันพฤหัส ที่ 23 มี.ค 49 เรียนวิชา 055542 ขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้ให้ข้อชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการทำงาน ต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงทุกประการที่ว่าคนทำงานโสตฯ ถ้าไม่วางมือ งานด้านวิชาการอย่าหวังที่จะรุ่ง ผมทำงานเกี่ยวกับงานโสต มาตั้งแต่บรรจุ (ปี33)จนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 16 ปี ด้วยเหตุผล ถ่ายรูปสวย ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวิดีโอเป็น มีหลักการทำ เรียนวิชาโทเทคโนฯมา จบทางด้านไฟฟ้าทำให้มีพื้นฐานทางด้านการซ่อม บำรุงอุปกรณ์โสตฯ เครื่องเสียง พอสมควร(ว่ากันไป)ขนาดมารับงานที่สูงขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่าย ก็ยังหนีไม่พ้น มองไปที่ภารโรงตามแนวที่ อาจารย์ใช้ ก็อายุ 50 กว่าทั้งนั้น คงเป็นไปไม่ได้ ต้องหันไปมองที่นักเรียนชุมนุมโสตฯ เสียบ้าง ดีบ้าง ก็ถือว่าใช้ได้เพราะเป็นกล้องดิจิตอล และเด็กในวัยนี้ชอบเครื่องเสียงเป็นชีวิต จิตใจ เด็กพวกนี้ก็ประเภททฤษดีไม่ ปฏิบัติ OK เลยนะ พูดถึงเรื่องการเรียนในวันนี้ หลังจากเลิกเรียนแล้วก็รวมกลุ่มกันทำงานตามที่อาจารย์สั่งเพราะวันนี้เตรียมตัวมานำเสนอ(เพื่อน)แต่โชคดี.... เลยถือโอกาสเปลี่ยนเรื่องจาก อาหารห้าหมู่ เป็นยาสามัญประจำบ้าน ด้วยเหตุผลเรื่องเดิมมีคนทำมามากแล้ว เลยต้องเริ่มต้นกันใหม่ ตั้งแต่การค้นหาหลักสูตรกลุ่มสาระพละ สุขศึกษา เพื่อนำมาเป็นแนวปฏิบัติ หาจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ชั้นป.6 เตรียมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาออกแบบ CAI เขียนโครงการ จากนั้นก็แยกย้ายกันไปทำงานต่อ.....