ในการเรียนรายวิชานี้ในครั้งแรกที่เข้าเรียนก็คิดว่าน่าสนใจมากแล้วหละ เพราะได้เรียนรู้เรื่องBlogที่เพิ่งพบเจอเป็นครั้งแรกเป็นที่ไว้ "ลปรร"(ขอใช้ด้วย)  ...ในการเรียนรายวิชาCAIในเทอมนี้คาดว่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มต่างๆที่นำมาใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งจะทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะความรู้เดิมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็พอมีอยู่บ้าง แต่ไม่คล่องแคล่วเท่าไรนัก เคยอบรมแบบ "ลปรร" กันในโรงเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม CAIEZ2000 เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอีกโปรแกรมนึง ก็พอทำได้ ก็คาดว่า เรียนวิชานี้จบนี้แหละคงจะสามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นของตัวเองบ้าง