รัตนา:ความคาดหวังที่มีต่อการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นทางเลือกในการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคคลากรมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในจำนวนครูของโรงเรียนขนาดเล็กที่จำเป็นต้องพัฒนาตนเองในด้านนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนวิชานี้จะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรัลชนา จันทวงศ์ความเห็น (2)

Dr.Ka-poom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

สิ่งสำคัญ...ไม่ใช่ที่ตัว"สื่อ"นะคะ

เป้าหลัก คือ ก่อเกิด "กระบวนการเรียนรู้" ของผู้เรียน

ว่า..ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือไม่และอย่างไร

และสื่อ..มาช่วยเสริมให้ก่อเกิดการเรียนรู้นั้นได้มากน้อยแค่ไหน

หากเราหลงทางยึดสื่อเป็นหลัก..เราก็ติดกับทางการศึกษาเช่นเดิม

ผู้เขียน
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้คำชี้แนะ จะนำไปเป็นแนวทางการทำงานค่ะ