GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รัตนา:ความคาดหวังที่มีต่อการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การเพิ่มประสิทธิภาพ
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นทางเลือกในการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคคลากรมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในจำนวนครูของโรงเรียนขนาดเล็กที่จำเป็นต้องพัฒนาตนเองในด้านนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนวิชานี้จะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 18783
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

สิ่งสำคัญ...ไม่ใช่ที่ตัว"สื่อ"นะคะ

เป้าหลัก คือ ก่อเกิด "กระบวนการเรียนรู้" ของผู้เรียน

ว่า..ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือไม่และอย่างไร

และสื่อ..มาช่วยเสริมให้ก่อเกิดการเรียนรู้นั้นได้มากน้อยแค่ไหน

หากเราหลงทางยึดสื่อเป็นหลัก..เราก็ติดกับทางการศึกษาเช่นเดิม

ขอบคุณที่ให้คำชี้แนะ จะนำไปเป็นแนวทางการทำงานค่ะ