ความคาดหวังที่อยากได้หรืออยากรู้เกี่ยวกับCAIก็คงเป็นได้รู้จักว่า CAIที่แท้จริงแล้วคือสื่อการสอนรูปแบบไหนกันแน่ ทำอย่างไรที่จะทำให้CAIน่าสนในและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเพราะความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการทำCAIก็พอมีบ้างเช่น swish , image stylerแต่ผลงานCAIที่ได้ด้วยการประเมินด้วยตัวเองยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร เลยคิดว่าถ้าเรียนวิชานี้แล้วจะสามารถผลิตสื่อการสอนด้วยCAIได้ยอดเยี่ยมอย่างน้อย 1 เรื่อง(ยอดเยี่ยมในที่นี้ตามความคิดของตัวเองนะ)