1. สามารถสร้าง cai เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ และสามารถสร้างสื่อไว้สำหรับใช้ในครอบครัวได้ (สำหรับลูก)เพราะน่าจะทำได้ถูกใจลูกมากกว่าหาซื้อจากที่อื่น (แต่คงยากส์)

2. เคยเรียนการสร้าง cai มาบ้าง แต่ก้อไม่ได้ใช้มาประมาณ 4 - 5 ปีแล้ว แต่ในด้านทฤษฎีความรู้มีนิดเดียว (เท่าหางอึ่ง) ลืมแล้วก้อกลับมาอ่านใหม่ก้อพอได้


3. จะนำไปพัฒนาวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก ประมาณ 33 ปี