นวลมณี อ้วนละมัย

1.ความคาดหวังของวิชานี้ ออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ตรงกับวิชาที่ตัวเองสอนได้

2.รู้เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเมื่อตอนมาเรียนที่นี่ค่ะ

3.เรียนวิชานี้เพื่อนำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้สอนนักเรียน เด็ก ๆชอบมาก และจะพัฒนาสื่อให้ดียิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวลมณี อ้วนละมัยความเห็น (0)