นัฐพร ดีก่อผล : ความคาดหวังที่มีต่อวิชา CAI

ความคาดหวังสำหรับวิชานี้คือ "ต้องการรู้และสามารถที่จะทำ cai ที่ดีออกมาให้ได้ ที่สำคัญคือทำอย่างไร"

ความคาดหวังกับวิชานี้

แต่ความคาดหวังสำหรับวิชานี้คือ "ต้องการรู้และสามารถที่จะทำ cai ที่ดีออกมาให้ได้ ที่สำคัญคือ ทำอย่างไร" นั่นคือสิ่งที่คาดหวัง ก่อนหน้านี้ cai มีการพูดถึงกันอย่างมากสำหรับการสร้างสื่อของครู แต่ตอนนี้กับกลายเป็นว่าไม่ค่อยมีใครเขาพูดถึง อะไร ๆ ก็กลายเป็นบนเว็บไปซะหมด ไม่ว่าจะเป็น wbi, e-learning แต่ยังไงก็ยังอยากจะรู้จัก cai

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

"คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คืออะไร" โดยส่วนตัวคิดว่า เป็นการถ่ายทอดข้อมูลใด ๆ ก็ตามผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยการออกแบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเนื้อหาที่จะนำเสนอ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์เสมือนนั่งอยู่ในห้องเรียนจริง (ครู กับ นักเรียน) และที่สำคัญสามารถให้ผลย้อนกลับได้ทันที

แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปเพื่อ...

ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองกับนักเรียนที่อาจจะเบื่อกับรูปแบบการสอนเก่า ๆ ของครู แต่จะนำไปใช้อย่างไร ใช้แล้วจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด นั่นคือ สิ่งที่ต้องเรียนรู้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นัฐพร ดีก่อผลความเห็น (0)