เพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ : ความคาดหวังต่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ความพยายามในการหาวิธีการ สื่อที่มีประสิทธิภาพ
      จากการที่เลือกที่จะมาเป็นครู ทำให้ต้องมีความพยายามที่จะหาวิธีการ สื่อที่มีประสิทธภาพที่จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจ และสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน และปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ แต่มักจะนำไปใช้ในการเล่นเกมส์ หรือเพื่อความบันเทิงซะมากกว่า เมื่อได้มีโอกาสที่ได้มาเรียน ก็หวังว่าจะได้นำความรู้ที่ได้ไปผลิตสื่อการเรียนเพื่อให้  นักเรียนได้นำไปศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะสื่อ CAI ที่นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และมีผลตอบกลับทันที เพื่อที่นักเรียนจะได้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนที่ดีขึ้น มีควาสนใจในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ความเห็น (0)