สิ่งที่คาดหวังไว้นั้นใกล้จะเป็นความจริงแล้วหล่ะ เพราะวันนี้เป็นวันแรกในการใด้สัมผัสกับวิชา 355542 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อาจารย์ให้ความรู้ใหม่ที่ไม่คุ้นหูเท่าไรนัก! เช่น KM ,Blog ,ล.ป.ร.ร., BAR และที่จะได้ประโยชน์มากก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับบล็อกสนุกมากพร้อมกับมีประโยชน์ในการและเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเรากับบุคคลอื่น