บุษบงก์ ความรู้จากการเรียนในวันแรก

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่

แค่วันแรก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างจากชีวิตเดิมๆที่อยู่แต่ในโรงเรียน เช่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบ AAR ,KM ,Blog  , ล.ป.ร.ร. และคิดว่าบางส่วนสามารถนำไปใช้ในการทำงานในเรื่องการเรียนการสอนได้กับนักเรียน และในการทำงานอย่างเป็นระบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุษบงก์ บัวพิมพ์ความเห็น (0)