ความคาดหวังจากการเรียน CAI

1.  อยากรู้ว่า หน้าตา CAI  เป็นอย่างไรมีประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่างไร / นำไปใช้กับวิชาคณิตศาสตร์อย่างไรมีหลักการและทฤษฎีการสร้างอย่างไร  / มีเทคนิคการทำ CAI ในวิชาคณิตศาสตร์ให้น่าสนใจได้อย่างไร  /  สร้าง CAI วิชาคณิตศาสตร์ สักชิ้น กลับไปทำให้เด็กตื่นเต้น

2.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ CAI  เรียกได้ว่าไม่มีเลย เป็นศูนย์ก็ว่าได้ 

3.  อยากทำ CAI  ได้อย่างมั่นใจ  มีผลงาน CAI  ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จ๊าบ ๆ สักชิ้น