GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กิตน์บดี สุดมี

  1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร
  2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร
  3. แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

ตอบ 1. มีความคาดหวังว่าจะได้รับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย

       2. มีพอประมาณ  เคยทำสื่อการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์  , E - Learning

       3. เรียนวิชานี้เพื่อพัฒนาตนเองให้นำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 18838
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)