ในการเรียนCAIครั้งแรก  ได้รู้จักBlog และใช้งานได้เป็น Blogเป็นบันทึก on web ไว้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งเกิดจากการตกผลึกทางความคิดของผู้บันทึก  และรู้จักKM อาจารย์ได้เล่าเรื่องการไปศึกษาดูงานที่โตโยต้าและอธิบายKMของโตโยต้าให้ฟัง

วิถีโตโยต้า

Continuous Improvement - Challenge

                                     - Improvement

                                     - Genchi  Genbutsu

Respect for poeple          - Restpect

                                    - Teamwork

DEMING cycle      P-D-C-A