ความรู้ที่ได้รับหลังจากการเรียน cai คาบแรก

ความรู้ที่ได้รับหลังจากการเรียน cai คาบแรก

            ตอนแรกนึกว่าเข้าห้องเรียนแล้วอาจารย์คงจะสอน Authoware เลย  แต่อาจารย์มาบรรยายให้ฟังเรื่อง การเตรียมตัวเพื่อสอบวิพากษ์ IS  การตอบคำถามผู้วิพากษ์  แนวการสอบประมวลความรู้   ต่อจากนั้นอาจารย์ก็บรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดยวิธีต่าง ๆ  เช่น KM (Knowledge Management) ,  BSC ( Balance School  Class),  เดมิ่งไซเคิล   แล้วสุดท้ายก็ลงมาถึงเรื่อง  web  Blog ซึ่งเป็นเหมือนกับการที่เราได้เขียนบันทึก  ใช้คำพูดที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของตนเองแบบสบาย ๆ  ไม่เป็นศัพท์ทางวิชาการเท่าไหร่นัก   ความรู้จากการทำ Blog คืออันดับแรกเราต้องสมัครสมาชิกก่อน  แล้วจึงมาสร้าง Blog  และจัดการ Blog เพือให้เจ้าของชุมชนยอมรับเรา   หากเราต้องการเขียนบันทึกเรื่องใหม่ เราก็สามารถสร้าง Blog ใหม่ไปได้เรื่อย ๆ  เราสามารถอ่านตั้งแต่ Blog แรกจนถึง Blog ปัจจุบันของเราได้  หากเราต้องการใส่รูปเราก็สามารถทำได้  หากมีปัญหาอะไรก็ให้ไปอ่านที่ช่วยเหลือก็สามารถทำให้เราทำ Blog สำเร็จได้  ข้าพเจ้าว่าหลังจากเรียนคาบแรกนี้ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง  เพราะอย่างน้อยข้าพเจ้าก็มี Blog เป็นของตัวเองแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิภาพันธ์ ชัยโฉมความเห็น (0)