ส่งท้ายวันหยุด  กับภาษาไทย - ลาว  บางท่านได้ไปสัมผัส  ภาษา วัฒนธรรมประเพณีและความ ประทับใจในประเทศลาวมาแล้ว แต่บางท่านที่ยังไม่เคยไป ลองมาศึกษาภาษาลาวด้วยกัน ค่ะ  

         คำกำกับอักษรตามแผ่นโปสเตอร์ ที่มี ก - ฮ เป็นอุบายที่ผู้ใหญ่ ครู อาจารย์คิดขึ้นใช้เพื่อสอนให้เด็กจดจำกันได้ง่าย ภาษาไทยของเราเป็น ก เอ๋ย ก ไก่  , ข ไข่ในเล้า  ฯลฯ ทุกท่านจำได้ และเคยท่องจำมาแล้ว ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนเสียอีก แต่ในภาษาลาวก็มีคำกำกับอักษรเหมือนกันแต่จะมีไม่ถึง 44 ตัวเหมือนของไทย เพราะตัวที่ออกเสียงซ้ำลาวจะใช้ตัวเดียว เช่น คำที่ออกเสียง     พ ส ฯลฯ และได้ผูกร้อยบทกลอน คำคล้องจองที่ไพเราะจำขึ้นใจอีก  คือ

                     กาดำปี้เฮียกชื่อตนเอง

                    ขวานสับฟาดฟันมวลไม้

                    แคนเข้าหมอลำแสนม่วน

                    ง้าวงามงาดเงื้อเข่นฆ่าหมู่ศัตรู

                    เจียบินเจิดเจ้ยซอกแซ่วหาอาหาร

                    เสียมสับก่นดินเสียหญ้า

                    ยิงจริงแจบแจ้งกิริยาย้อยเงื่องาม 

                    เดือนดูแจ่มแจ้งยามเมื่อวันเพ็ง

                    ตาดีดั่งมณีดวงล้ำ

                    ไถนี้ไถนาปลูกหว่าน

                    ทุงลาวล้านช้างควรเอื้ออ่มสงวน

                    นาบ่อนปลูกข้าวเลี้ยงหมูมวลมนุษย์

                    บาตรมีนำพระเที่ยวบิณยามเช้า

                    ปลาเลี้ยงเป็นอาหารได้ง่ายง่าย

                    ไผ่บ้านมีไว้ประโยชน์หลาย

                     ฝนตกพ่างพื้นผลปลูกเงยงาม

                    ไฟนี้มีคุณทั้งโทษ

                    พูผากำหนดแนวนทีน้ำ 

                    แมวหมอบจอบลี้คอยท่าครุบหนู

                    ยางรถแม่นล้อพาแล่นแวนไว

                    รถยนต์ขี่ดีไปฟ้าว

                    ลาวกล้าฮักษาแดนประเทศ

                    วัดมีประโยชน์ไว้คนไหว้สู่วัน

                    ไหน้ำไหปลาแดกมีคุณ

                    แอบสุบคอควายคราดไถนาข้าว

                    เฮือไม้เฮือเหล็กลอยล่องข้ามแม่น้ำไปได้ดั่งใจ

       

                                                     แผ่นโปสเตอร์อักษรลาว

อ้างอิงจาก     แพรวา  พานิชกิจ

          ความหมายของประโยคต่างๆ ในการผูกร้อยบทกลอนดังกล่าวนี้น่าจะมีความหมายตามคำกำกับ แปลออกมาแล้วเข้าใจคล้ายๆกับภาษาไทย    แต่ละท่านต้องทำความเข้าใจ และนำมา..ลปรร.กันค่ะ