การสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชราศัย วันที่ 1 กรกฏาคม

Todsapol
การจัดรูปขบวนสวนสนาม การใช้ไมม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ..ข้อปฏิบัติในการสวนสนาม และกล่าวคำ.ปฏิญาณของลูกเสือ รูปแบบพิธีการจริง ในการสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชราศัย วันที่ 1 กรกฏาคม

การจัดรูปขบวนสวนสนาม ในระดับอำเภอ


โดยใช้ธงประจำกองลูกเสือโรงเรียน

1.        แบบหมู่แถวตอน

®®®®

®®®®

®®®®

 

 

O   O   O   O

P  P  P  P

 

²

 

¯¯¯¯­

 

 

W

 

O

 

­

 

¤

O      O      O      O 

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

£       £       £       £

¡       ¡       ¡       ¡

 

--ดุริยางค์--

30

ก้าว

 

--ธงลูกเสือ--

4ประเภท

5 ก้าว

--ผบ.ขบวน--

สวนสนาม

5 ก้าว

-กองบังคับการ-ผสม

10 ก้าว

--- ป้าย

5 ก้าว

-ธงประจำกอง-

5 ก้าว

--ผู้กำกับ—

5 ก้าว

-รองผู้กำกับ-

3 ก้าว

--นายหมู่--

--ลูกเสือ--

-

-

-

-

--รองนายหมู่

 

2. แบบหมู่แถวหน้ากระดาน

®®®®

®®®®

®®®®

 

 

O   O   O   O

P       P  P  P

 

²

 

¯¯¯¯­

 

 

W

 

O

 

­

 

¤

 

¡  £  £  £  £  £   £   £O

¡  £  £  £  £  £   £   £O

¡  £  £  £  £  £   £   £O

¡  £  £  £  £  £   £   £O

 

  วิธีใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

 

                        การใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  จะใช้ในโอกาสที่จัดแถวลูกเสือในพิธีใด ๆ  ที่ลูกเสือถือไม้พลองหรือไม้ง่าม  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือก็ต้องถือไม้ถือ  ซึ่งมีวิธีใช้ดังนี้

                        1.  วิธีถือไม้ในท่าปกติ   โดยปกติไม้ถือจะหนีบอยู่ที่แขนซ้ายท่อนบน  แนบขนานกับลำตัวหนีบไม้ไว้  แขนซ้ายท่อนล่างเหยียดตรงไปข้างหน้า   มือซ้ายกำไม้ให้ฝ่ามือหงายขึ้นห่างจากตัวไม้ประมาณ  1  ฝ่ามือ   ให้ไม้ขนานกับพื้น

                        2.  ท่าบ่าอาวุธ   ใช้มือขวาจับโคนไม้ถือให้ฝามือคว่ำลง  แล้วนำไม้มาแนบข้างตัวทางขวาในท่าตรง  ให้นิ้วทั้งสี่เรียงกันอยู่ด้านนอก  หัวแม่มืออยู่ด้านใดให้โคนไม้อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับหัวแม่มือ  ปลายไม้อยู่แนบ  ร่องไหล่ขวา  พร้อมกับปล่อยมือซ้ายลงข้างตัว

                        3.  ท่าทำการเคารพอยู่กับที่   เมื่อบอกแถวทำความเคารพ ขวา  (ซ้าย ตรงหน้า) ระวัง วันทยาวุธ  พร้อมกันนั้นผู้ควบคุมแถวต้องทำวันทยาวุธด้วยไม้ถือ  โดยใช้มือขวาถือไม้มาในท่าบ่าอาวุธ  แล้วยกไม้ขึ้นมา  ให้ปลายไม่ตั้งตรง  นิ้วหัวแม่มือหันเข้าหาตัว  ตั้งตรงขึ้นตามไม้  ปลายนิ้วหัวแม่มือเสมอปาก  ห่างจากปาก  1 ฝ่ามือแล้วฟาดปลายไม้  และแขนขวาลงอยู่ในท่าตรง  มือขวากำโคนไม้  ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างบน  และชี้ปลายนิ้วไปทางปลายไม้  ให้ปลายไม่ชี้ตรงไปข้างหน้า 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Scouting For Boys

คำสำคัญ (Tags)#scousting for boy

หมายเลขบันทึก: 188130, เขียน: 15 Jun 2008 @ 07:10 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

   ลูกเสือได้กำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐โดยท่านลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ กิจการลูกเสือในยุคแรกมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมคนไว้เป็นทหาร หลายประเทศที่ไม่มีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร จึงได้จัดให้มีลูกเสืออย่างประเทศอังกฤษบ้าง  หลังจากนั้นไม่นานกิจการลูกเสือก็ได้แพร่หลายเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

             ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ ได้แต่งหนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า Scouting For Boys และคำว่า "Scout" จึงใช้เป็นคำเรียกผู้ที่เป็นลูกเสือซึ่งมีความหมายมาจาก   

  ย่อมาจาก  Sincerity          แปลว่า  ความจริงใจ    
  C  ย่อมาจาก  Courtesy         แปลว่า  ความสุภาพอ่อนโยน
  O  ย่อมาจาก  Obedience      แปลว่า  การเชื่อฟัง
  U  ย่อมาจาก  Unity              แปลว่า  ความเป็นใจเดียวกัน
  T  ย่อมาจาก  Thrifty            แปลว่า  ความประหยัด
 

๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ ๓ ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือของตนขึ้น ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากล

ทาราชการได้กำหนดวันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ"

                           

 

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมาก คุณสายธาร

แสดงว่าเราคือลูกของเสด็จพ่อ ร.๖

โปรดช่วยกันนำกระบวนการลูกเสือไปใช้ให้ถูกวิธีถึงตัวเด็กเพื่อสร้างทักษะชีวิต

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ผมเป็นลูกเสือคนหนึ่ง แต่ไม่ค่อยมีความรู้ลูกเสือมากนัก

ยังไงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยน่ะครับ

ลูกพ่อ ร.6

นิก
IP: xxx.173.158.129
เขียนเมื่อ 

สวนสนามลูกเสือไทย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณลูกเสืออากาศวิรัตน์ และท่านนิก ฝากรูปข้างล่างนี่ให้ท่านทั้งสองด้วย

กฤตเมธ มอส
IP: xxx.27.151.83
เขียนเมื่อ 

ผมได้ไปมา และเป็นตัวแทนจังหวัด ประจวบด้วยดีใจมากครับ

พิชัย บุตรงาม
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูบาทุกท่าน

กิจการลูกเสือจะเจริญอย่ท่ใด

หุบเขาพญาฝ่อ
IP: xxx.228.118.103
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับข้อมูลจัดเจนดี

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่มาเยือน ท่านมอส ท่านพิชัย และคนหุบเขา