ถึงพี่ เพื่อนและน้อง ชาวพยาบาลทุกท่าน

ฝ่ายการพยาบาล ร.พ.จุฬาลงกรณ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2549  หัวข้อ "Learning&Sharing : Quality Outcome"  ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม2549  รายละเอียดตามใบสมัครใน link นะคะ หรือถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2564393,.02-2564354

http://gotoknow.org/file/acadermicnurse/brochure.doc