ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (37) ชั่วโมง ลปรร. เรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ ตอนที่ 17 เรื่องเล่า กลุ่มดอกลำดวน

กลุ่มนี้ Facilitator ของเรามาจากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ค่ะ และ Note taker อาสาจากในกลุ่ม คือ คุณอรุณี แสงแดง จาก สสจ.นครสวรรค์

 

ชื่อนี้มีความหมายมากเลย กลุ่มที่ 12 กลุ่มดอกลำดวนค่ะ ... กลุ่มนี้ Facilitator ของเรามาจากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ค่ะ และ Note taker อาสาจากในกลุ่ม คือ คุณอรุณี แสงแดง จาก สสจ.นครสวรรค์ น่ารักมาก ...

กลุ่มนี้เล่าเรื่องของชมรมผู้สูงอายุท่านัด คุณพ่อสุรินทร์ เป็นผู้เล่าเรื่องราวให้ฟังค่ะ ซึ่งที่ท่านัดทำกิจกรรม เรื่อง "การดูแลสุขภาพในช่องปาก" ก็คือ

 • เจ้าหน้าที่ สอ. เป็นผู้นำโครงการเข้าที่ชมรม โดยการชักชวนให้ผู้สูงอายุมีการแปรงฟันหลังอาหาร มีการแจกแปรงสีฟัน ยาสีฟันให้แก่สมาชิก และแกนนำมีการสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี และแนะนำสมาชิกใหม่
 • กิจกรรม
  ... แนะนำสาธิตการแปรงฟันแก่สมาชิก
  ... การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้อง แปรงฟัน
  ... งด หลีกเลี่ยง อาหารหวาน น้ำอัดลม
  ... ลดปัจจัยเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ กินหมาก
  ... เพิ่มกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากในสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุแต่ละคน
  ... ประกวดครอบครัวฟันกี (ปู่ ย่า ตา ยาย หลาน)
  ... ขยายเครือข่าย โดยสมัครเป็นสมาชิกในชมรมคนรักษ์ฟันของจังหวัด (7 ชมรม) โดยจะให้สิทธิพิเศษ คือ ซื้ออุปกรณ์รักษาช่องปากในราคาพิเศษ (ราคาสมาชิก) ตรวจฟันฟรี ปีละ 1 ครั้ง และครอบคลุมสุขภาพสมาชิกบุคคลในครอบครัว ละ 5 คน (รวม 6 คน)
 • ผลจากการทำกิจกรรม ทำให้
  ... สมาชิกชมรมมีการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น มีการแปรงฟันหลังอาหาร และแนะนำไปยังบุคคลในครอบครัว
  ... ขยายเครือข่าย โดยสมัครเป็นสมาชิกชมรมคนรักษ์ฟันของจังหวัด
 • และสิ่งที่คุณพ่อภูมิใจ ก็คือ
  ... ได้บุญ อิ่มเอิบใจ ที่ได้ช่วยให้คนอื่นมีความสุข มีสุขภาพดี มีสุขภาพช่องปากดี
  ...ลดภาระของแพทย์ ลดการใช้งบประมาณ

 

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)