ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (36) ชั่วโมง ลปรร. เรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ ตอนที่ 16 เรื่องเล่า กลุ่มเพชรแท้

กลุ่มนี้ Facilitator คือ คุณกรวิกา ภู่พงศ์พันธ์กุล จากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ และ Note taker ก็คือ คุณทัศนาพร ศรีกระจ่าง จากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

 

กลุ่มที่ 10 ใช้ชื่อว่า กลุ่มเพชรแท้ค่ะ ... กลุ่มนี้ Facilitator คือ คุณกรวิกา ภู่พงศ์พันธ์กุล จากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ และ Note taker ก็คือ คุณทัศนาพร ศรีกระจ่าง จากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ค่ะ ... งานนี้ นอกจากเครือข่ายผู้สูงอายุได้รู้จักกันแล้ว เราก็หวังว่า ชาวศูนย์อนามัย ก็จะได้ตีซี๊กันมากขึ้นด้วยนะคะ จากการทำงานร่วมกัน

กลุ่มนี้เล่าเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ของชมรมผู้สูงอายุห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีละค่ะ เรื่องราวก็คือ

คุณพ่อพัดเล่าถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ให้ชื่อว่า "ฟันเทียมใช้งานเหมือนฟันแท้"

กิจกรรมก็คือ

  • หมออนามัยจัดทำโครงการ แปรงฟันในผู้สูงอายุ
  • ในฐานะประธานชมรม โดยถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในผู้สูงอายุ การดูแลความสะอาดฟัน การรักษาฟัน เช่น การถอดฟันกลางคืน
  • ผลของการจัดกิจกรรม ก็คือ สุขภาพช่องปากของชมรมผู้สูงอายุดีขึ้น ไม่เป็นโรคในช่องปาก
  • และความภูมิใจของคุณพ่อ ก็คือ ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิก เรื่อง การดูแลรักษาฟันเทียม

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)