ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (35) ชั่วโมง ลปรร. เรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ ตอนที่ 15 เรื่องเล่า กลุ่มฟันสวย ยิ้มใส

มี Facilitaor ก็คือ คุณรวิวรรณ สมพงษ์ จาก ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ค่ะ และ Note taker ก็คือ คุณอโณทัย พรมชัย จากศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง

 

กลุ่มที่ 8 ให้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มฟันสวย ยิ้มใส ... มี Facilitaor ก็คือ คุณรวิวรรณ สมพงษ์ จาก ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ค่ะ และ Note taker ก็คือ คุณอโณทัย พรมชัย จากศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง สาวเหนือทั้งคู่

กลุ่มนี้มีเรื่องเล่าถึงกิจกรรมหลายเรื่อง ... มาลองดูเรื่องเล่านะคะ

เรื่องของ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ในกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนางานทันตสาธารณสุข" คุณแม่วิมล เล่าว่า

 • ... สมาชิกชมรมที่มีความรู้ เช่น พยาบาล อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ รวมกลุ่มกัน อาสาสมัครไปให้ความรู้ด้านทันตกรรม กับคนไข้ที่รอการตรวจที่ รพ. และไปสอนครํที่ รร. โดยทันตแพทย์ใน รพ.เจ้าพระยายมราช เป็นผู้ฝึกสอนให้เป็นแกนนำ
 • ผลของกิจกรรม ก็คือ ครูไปสอนนักเรียนต่อ นักเรียนไปสอนในชุมชนต่อ เกิดเครือข่าย 8 โรงเรียนที่ดำเนินการ 
 • ความภูมิใจของคุณแม่ก็คือ "ภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น"

เรื่องของ ชมรมผู้สูงอายุสันโค้งน้อย เชียงราย "การให้ความรู้เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพฟัน" คุณแม่ศรีเภา เล่าว่า

 • ผู้สูงอายุมีการประชุมกันทุกเดือน ห่อข้าวมากินด้วยกัน เจ้าหน้าที่มาดูอาหารที่ห่อมา และแนะนำเรื่องการกินอาหาร ผลดี ผลเสียของอาหารที่ห่อมา รวมทั้งการดูแลสุขภาพฟัน
 • และมีกิจกรรมเล่าสู่กันฟัง โดยการนำประสบการณ์ที่ได้พบเจอทุกเรื่อง มาเล่าสู่กันฟัง
 • ผลของกิจกรรม ก็คือ ผู้สูงอายุลดการกินหวาน มัน ของแข็ง น้ำอัดลม ปีต่อไปจะทำกิจกรรมจับคู่ตรวจฟัน โดยการใช้เม็ดสีย้อมกัน ตรวจคราบจุลินทรีย์
 • ความภูมิใจของคุณแม่ก็คือ "ประทับใจ สนุกกับกิจกรรม มีความรู้"

เรื่องของ ชมรมผู้สูงอายุอำเภกวัดเพลง ราชบุรี เรื่อง "แปรงฟันหลังอาหาร" คุณแม่อารมณ์ เล่าว่า

 • ผู้สูงอายุมีการประชุมกันทุกวันที่ 4 ของเดือน อบต. บริการอาหารกลางวัน อบจ. เอกชน แจกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ มีการประกวดผู้สูงอายุต้นแบบทีมีสุขภาพช่องปากดี
 • ผลของการจัดกิจกรรม ก็คือ มีการดูแลด้านสุขภาพช่องปากดีขึ้น ผลการตรวจสุขภาพฟันดีขึ้น ในปีต่อไปจะจัดตั้งเป็นชมรมคนรักฟัน
 • คุณแม่มีความภูมิใจก็คือ ... เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ สมาชิกเข้มแข็ง ร่วมมือดีมาก ผู้นำชุมชนรู้จักคนมาก สามารถประสานหาผู้สนับสนุนงบประมาณ

เรื่องของ ชมรมผู้สูงอายแม่พริก ลำปาง เรื่อง "การให้ความรู้เรื่อง สุขภาพช่องปาก" คุณพ่อนคร เล่าว่า

 • เจ้าหน้าที่ และทันตาภิบาล มาให้ความรู้ประจำทุกเดือนที่ศาลาวัด โดย เจ้าหน้าที่ประสาน อสม. อสม. ประสานผู้นำชุมชน ประกาศเสียงตามสาย ชาวบ้านมารวมตัวกัน ให้ความรู้ สลับกันไปหลายๆ เรื่อง รวมทั้งเรื่องการดูแลฟัน การขูดหินปูน
 • ผลของการจัดกิจกรรม ก็คือ ชาวบ้านมีความรู้ นำไปปฏิบัติ และให้ความรู้ต่อชาวบ้าน
 • คุณพ่อมีความภูมิใจก็คือ เจ้าหน้าที่สนใจประชาชนดีมาก

ก็เป็นอีกหลายเรื่องเล่าจากกลุ่มที่ 8 ละค่ะ

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (1)