เรื่องที่จะพูดในวันนี้คือเรื่อง การจัดป้ายนิเทศ
ซึ่งคุณ Jimmy ได้ขอเอาไว้ใน Guestbook
ผมจึงขอหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง พร้อมกับเปิดรับไอเดียเก๋ๆ ในการจัดป้ายนิเทศ

ก่อนที่เราจะจัดป้ายนิเทศเราจะต้องพิจารณาในหัวข้อต่างๆ
เช่น วัตถุประสงค์ของการจัด, กลุ่มเป้าหมายที่เข้าชม, สถานที่ที่ใช้แสดงป้ายนิเทศ
โดยหากพิจารณาจากสิ่งที่คุณ Jimmy บอกก็คือ
“ประมาณ สิงหาคม ทางโรงเรียนจะทำงานเปิดอาคารเรียนใหม่ โดยมีสมเด็จพระเทพฯ เสด็จมาเป็นองค์ประธาน”

เวลาในการจัด : สิงหาคม
วัตถุประสงค์ : งานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่
ประธานในพิธี : สมเด็จพระเทพฯ

ขั้นตอนในการจัดป้ายนิเทศ
1. เลือกเรื่องที่จะจัดแสดงให้ได้ โดยทั่วไปแล้วควรในป้ายนิเทศ 1 ป้ายควรมีเรื่องเดียว
2. หาข้อมูลของเรื่องๆ นั้น พร้อมรูปภาพ และอุปกรณ์ตกแต่ง
3. ลองนำมาร่างดูในกระดาษก่อนจะจัดจริง เพื่อช่วยให้วางรูปแบบได้ง่ายขึ้น
4. ลงมือจัดกันได้เลย

อ่านการออกแบบป้ายนิเทศฉบับเต็มที่

http://projectlib.wordpress.com/2008/05/19/idea-for-library-board-for-exhibition/